Fair play-ansvarlig

Navn: Ingvar Kjørum
Mobil: 472 55 081
E-post: kjoerum@gmail.com

Hovedoppgaver

 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Påse at anlegget har et Fair play-preg.
 • Bestille Fair play-effekter.
 • Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.
 • Sikre at alle spillere, trenere, lagledere i Skoppum fotball årlig signerer holdningskontrakter i klubben
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder som retter seg mot fair play
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.
 • Ansvarlig for at alle trenere og lagledere har oppdaterte politiattester
 • Ansvarlig for å sikre at alle kamper er ihht kretsens føringer for fair play, herunder kampverter
 • Fair play skolen skal gjennomføres i løpet av 2018 og er et konsept med følgende målsetting:
 • Å gi lærere, trenere og andre en mulighet til aktivt å utforske moralske og etiske problemstillinger sammen med barn.
 • Gjennom refleksjon, diskusjon og oppgaver skal programmet bidra til mindre mobbing, større grad av inkludering og positive atferdsendringer i skole- og fotballmiljøet
 • Ansvarlig for fokusområdet «samfunn og verdiarbeid» i kvalitetsklubbarbeidet