Dugnad pr lag

Hvert enkelt lag kan om man ønsker gjennomføre målrettede dugnadsaktiviteter for å samle inn penger til turnering eller annet. Det kan være alt fra flytteoppdrag til panting av flasker, salg av dopapir eller lignende. Slike aktiviteter er egnet til å fylle opp lagskassene, og gjør lag i stand til å gi spillerne et bedre og bredere tilbud ift. reiser, turneringer, eller annet. Andre lag velger å samle inn penger direkte fra foreldre/foresatte (f.eks. 500 kroner i året), som et alternativ til dugnadsarbeid. Det anbefales at man i et foreldremøte diskuterer seg fram til en måte å gjøre dette på, og et ambisjonsnivå for inntektssiden i klubbkassen.