Dugnad på anlegget

Det gjennomføres to dugnader hvert år ved anlegget på Skoppum. Hver vår og høst inviterer styret i fotballen og ski klubbens medlemmer og venner til frivillig dugnad på anlegget vårt. Fotballen har ansvaret for vårdugnaden og ski har ansvaret for høstdugnaden Det gjør at man i løpet av et par timers arbeid får gjort opptil flere ukeverk for en enkelt person. Dugnad på anlegget er både sosialt og hyggelig, og er avgjørende for klargjøring av banen etter vinteren, og klargjøring til vinteren etter endt sesong. Dugnadsinnsatsen er frivillig, og alle oppfordres til å bli med å jobbe i 2-3 timer da det blir mer effektivt jo flere som deltar. Det er særlig fokus på konkrete forbedringer på klubbhuset (inne/ute) og nødvendig vedlikehold av banen på klubbdugnadene.