Dommere

Skoppum idrettslag skal jobbe for å ha mange klubbdommere, som bidrar til trygg og god gjennomføring av kamper. Klubben skal ha en egen dommerkoordinator som har ansvaret for klubbdommerne og arbeidet i klubben mot dommerne. Hvert år skal klubben, gjerne i samarbeid med andre nærliggende klubber, gjennomføre aktiviteter for å få rekruttert nye dommere. Både aktive fotballspillere og andre kan bli gode kampledere og dommere, og det tilbys kurs til de som ønsker å bli klubbdommere. Praktisk gjennomføring av dommergjerningen gjennomføres i tråd med reglene fra NFF og fotballkretsen. Det er viktig å sikre at dommere får god behandling når de dømmer kamper på idrettsanlegget, både i form av tilgang til egen dommergarderobe og opplever oss som en ryddig klubb på alle vis. For dømming i miniserie, og barnefotball setter dommeransvarlig opp dommere fra egne rekker. Kretsen setter opp dommere fra og med 13 år. Det er viktig å kjenne til instruks for dommerbytte:

  • Dommere selv har ansvaret for å finne ny dommer dersom de ikke kan stille til kamp. Dette skal samkoordineres med dommeransvarlig, slik at sistnevnte får lagt inn korrekte navn i dommeroppsettet (for lag under 13 år)