Differensiering (KAP 11, SP)

Klubben ønsker at trenerne aktivt tar i bruk differensiering på treningsfeltet. Dette betyr å legge forholdene til rette for at hver enkelt spiller skal få best mulig utvikling innenfor hvert enkelt lag.

Dette skal gjøres mest mulig usynlig i barnefotballen og er mer viktig jo yngre spillerne er. F.eks. så kan man sende noe hardere pasninger til en antatt bedre spiller i motsetning til andre. Eller sende ballen mot det ‘gale’ benet.

Differensiering på trening kan starte fra 8 år. Alle treninger skal være felles. Det er i treningsøkta vi differensierer og gir alle spillere individuell instruksjon og oppfølging. 

Merk:

  • Det er ikke er lov å differensiere på spilletid i kamp i barnefotballen.
  • Differensiering er ikke det samme som topping av lag i kampsammenheng.