Cuper og turneringer

Det er opp til hvert enkelt lag å avgjøre antallet cuper en skal delta på i løpet av året. Det anbefales å sørge for turneringsspill ut november og at de som spille fotball tar en vinterpause og muligens deltar på andre aktiviteter som tilbys på Skoppum gjennom vinteren som f.eks ski. Som et supplement til dette tilbys grunnleggende treningsferdigheter i konseptet «sammen for Horten» gjennom vinteren.

I Skoppum IL – fotball er det lagleder som har ansvar for påmeldinger. I løpet av året deltar lag fra klubben på en mengde turneringer i Vestfold og nabofylkene. Kvaliteten er jevnt over høy på de cupene som tilbys. De senere år har yngre avdelinger blant annet deltatt på Ynglingecup og Kanal-cup med gode erfaringer.