Avslutning av årets sesong

I midten av november hvert år inviterer styret samtlige spillere med foreldre/foresatte, søsken og besteforeldre til en sesongavslutning. Dette skjer på Borreborg. Samtlige spillere og lag inviteres opp på scenen og får en symbolsk takk for innsatsen. Samtidig er det utdeling av priser og pokaler til lag som har gjort seg fortjent til en ekstra påskjønnelse. I tillegg deles det ut en fair play-pokal til det laget som har vist beste holdninger det siste året.