Årsmøte

I slutten av februar hvert år gjennomfører klubben sitt årsmøte, i henhold til klubbens lover. På årsmøtet er det kun personer som er medlem og som har betalt kontingent som har stemmerett. Årsmøtet er vårt høyeste organ, som legger føringer for nær sagt all aktivitet i året som kommer, inkludert budsjett og aktivitetsplaner. En valgkomité legger fram forslag til styre og andre tillitsverv. Årsmøtet er den viktigste demokratiske arenaen i Skoppum IL – fotball og samtlige medlemmer oppfordres til å delta.