Årsmøte

Skoppum idrettslags hovedstyret er idrettslagets øverste organ. Hvert år arrangeres det årsmøter i organisasjonsens undergrupper som er grunnlaget for hovedstyrets årsmøte.