Årsmøte

Innkalling

SKOPPUM FOTBALL
KUNNGJØRING
Ordinært årsmøte, Idrettshuset Skoppum Mandag 25.mars kl. 20.15
Dagsorden
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent og sekretær
3. Valg av 2 personer som sammen med sekretær underskriver protokollen
5. Regnskap 2018
6. Innkomne forslag – frist 20.mars
7. Fastsette treningsavgift for 2019
8. Budsjett 2019
9. Valg
Saker som ønskes behandlet av styret sendes til ole.kristian.grinde@hotmail.com innen 20.mars
Dokumentasjon legges ut mandag 18.mars

 

Protokoll