Årsmelding, innspill fra lag

I løpet av januar skal hver årsklasse/lag utarbeide en årsberetning som skal samles i årsrapporten til fotballgruppa sitt årsmøte, basert på mal som sendes ut fra styret. Informasjonen fra samtlige lag er viktig for rapportering, som grunnlag for diskusjoner om klubbens utvikling, til informasjon ovenfor sponsorer/samarbeidspartnere etc. Det er lagleder som er ansvarlig for å skrive og/eller sende inn lagets årsmelding til klubbens leder innen 15.januar påfølgende år. Nedenfor er en mal for hvordan klubben ønsker disse bidragene, som samlet sett gir et godt bilde av klubbens lagsaktivitet. Det er ønskelig at lagets årsmelding leveres i Word-format (ikke PDF). Det er fint om alle kan legge inn 1-3 bilder fra lagets aktiviteter i dokumentet. Malen inneholder ønskede overskrifter og stikkord om forventet innhold:

  • Årsmelding for årskull/lag i fotballgruppa (navn og antall)
  • Støtteapparat/trenerteam (navn/ansvar)
  • Trening (treningsmengde etc.)
  • Cuper (antall cuper, evt. erfaringer)
  • Seriespill (om seriespillet i sesongen)
  • Sosialt (sosiale tiltak i gruppa)
  • Antall spillere