Anleggsansvarlig

Navn: Thomas Hansen
Mobil: 993 29 299
E-post: Thomas.hansen@vibratech.no

Formål

Anleggsansvarlig har det overordnede ansvaret for spilleranleggene i fotballgruppen på Skoppum og har ansvaret for at disse til fremstår i henhold til inngått driftsavtale med Horten kommune.

Hovedoppgaver

  • Merking av baner og flytting av mål
  • Klipping av gresset på den gamle hovedbanen
  • Holde kunstgressbanen åpen så langt dette er mulig
  • Kontroll av fangnettet
  • Generell orden på idrettsanlegget
  • Koordinere og utarbeide oppgaveliste for vårdugnaden