Anlegget (kap 10, SP)

Treningsfeltet

Selv om mange i fotball-Norge trekkes mot kunstgressbaner er fotball er en idrett som opprinnelig er ment til å spille på naturgress. Det oppfordres derfor at alle lag, uavhengig av aldersgruppe, varierer bruken av både naturgress og kunstgress for avvikling av både treninger og kamper. Dette også av helsemessige grunner.

Garderobekultur

Alle lag skal etterstrebe å ha en god «Garderobekultur» og bør etableres tidlig i de aldersbestemte klassene. Det vil si at laget samles i garderoben både før og etter dagens kamp/trening for gjennomgang/planlegging/oppsummering. Dette er også en god arena for å bygge samhold, skape tillitt mellom spillere og ledelsen samt et forum for tilbakemelding og diskusjon. Dette er i utgangspunktet et lukket rom hvor man også kan ta tak i problemstillinger som mobbing etc.