A-lags kontakt og overgangsansvarlig

Navn: Lars Pettersen
Mobil: 934 50 764
E-post: skoppumfotball.lars@gmail.com

Oppgaver knyttet til formålet

  • Kontroll på alle ev overganger til – eller fra klubben, herunder
  • Sikre ryddighet ved en ev overgang
  • Sikre at det ikke er noe økonomisk som ikke er gjort opp før godkjenning av en overgang
  • Overgangen gjennomføres elektronisk i FIKS.
  • Styrets kontaktperson inn mot A-laget