2019 – årsmøte

Her vil sakspapirer legges ut innen 8.mars vedørende årets årsmøte.

Agenda:

SKOPPUM FOTBALL
 
KUNNGJØRING
 
Ordinært årsmøte, Idrettshuset Skoppum søndag 15.mars kl. 19.00
Dagsorden
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent og sekretær
3. Valg av 2 personer som sammen med sekretær underskriver protokollen
4. Årsberetning 2019
5. Regnskap 2019
6. Innkomne forslag – frist 8.mars
7. Fastsette treningsavgift for 2020
8. Budsjett 2020
9. Valg
 
Saker som ønskes behandlet sendes til ole.kristian.grinde@hotmail.com innen 8.mars
 
Dokumentasjon legges ut mandag 9.mars