2018- årsmøte

SKOPPUM IDRETTSLAG

ORDINÆRT ÅRSMØTE 2018

Idrettshuset Skoppum

Søndag 31.mars 2019 KL 20.00

DAGSORDEN

  1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
  2. Valg av dirigent og sekretær
  3. Valg av 2 personer som sammen med sekretær underskriver protokollen
  4. Årsberetning 2018
  5. Regnskap 2018
  6. Innkomne forslag – frist 28.mars
  7. Fastsette medlemskontingent for 2019
  8. Vedta budsjett for 2019
  9. Valg
  10. Årsmøte avslutning med sosialt samvær.